Zabytki XVI w. w Krakowie

tani nocleg KrakówDawna stolica Polski oferuje turystom możliwość zwiedzania wielu zabytków. Do najstarszych z nich można zaliczyć pozostałości murów obronnych oraz barbakan. Budowle te powstały już w XVI w. przez co, są jednymi z najstarszych w tym mieście.

Gród obronny
W średniowieczu ze względu na dużą ilość wojen każde miasto musiało spełniać przede wszystkim funkcję obronną. Barbakan miał właśnie takie zadanie. Zbudowany na polecenie króla Jana Olbrachta miał chronić miasto przed ewentualnym najazdem wołosko-tureckim. Ta gotycka budowla jest symbolem budowli obronnych tamtych czasów. Grubość murów sięga 3 m, a dzięki licznym wieżyczkom oraz otworom strzelniczym zdobycie tej placówki było bardzo trudne. Obecnie w miejscu tym można podziwiać wystawy muzeum miasta.

Z tego okresu pozostały również mury. Także one miały spełniać funkcję obronną. Do naszych czasów niestety nie zachował się cały ciąg umocnień. Jednak część ocalonych baszt pozwala uzmysłowić sobie, jak potężne były to budowle. W pełni zachowane zostały 3 baszty.

Aby dobrze poznać Kraków, konieczne jest zwiedzanie interesujących miejsc przez kilka dni. Jeżeli chodzi o tani nocleg Kraków, jest miastem, w którym znajduje się wiele takich miejsc. Wynika to oczywiście z faktu rozwoju turystyki.

Zespól murów obronnych, jest często pomijany przez turystów. Warto jednak nadrobić te zaległości, gdyż ta niewielka część, która dotrwała do naszych czasów jest pięknym świadectwem minionych wieków.